Cíle konference

  • prezentace nových výsledků a směrů v oblasti elektroenergetiky a souvisejících technických oborů a výměna informací mezi odborníky z průmyslu, vysokých škol, výzkumných pracovišť a orgánů státní správy a samosprávy
  • uvádění nových technických aplikací a poukázání na neřešené problémy v uvedených oborech