Témata

 • Právní rámec energetických odvětví v ČR
 • Koncepce rozvoje energetiky ČR a její dopad na životní prostředí
 • Rozvoj trhu s elektřinou a regulační podmínky energetických monopolů
 • Elektrotechnika a životní prostředí
 • Nové koncepce elektroenergetických sítí
 • Racionalizace výroby a užití elektrické energie
 • Zařízení v elektroenergetických soustavách
 • Provoz, řízení a chránění elektroenergetických soustav
 • Předcházení mimořádným stavům v ES a jejich likvidace
 • Informační a komunikační technologie pro elektroenergetické soustavy
 • Bezpečnost a spolehlivost provozu PS a DS
 • Ekonomické aspekty provozu a rozvoje PS a DS
 • Specifické znaky kvality elektrické energie, EMC, přepětí
 • Diagnostika a zkušebnictví v elektroenergetice
 • Jaderná energetika